دسترسی به ویدئو سخنرانان

روز اول چهارشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷ - سالن اصلی

<div id=”15503937126854692″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/kLrNR?data[rnddiv]=15503937126854692&data[responsive]=yes”></script></div>

EnglishIran