گروهای هدف به همراه میزان امتیاز 

 

 

نــام رشــته امتیـــاز هزینه مجموع
[۱۷۱۶] رادیوانکولوژی | تخصص ۱۴٫۲۵ ۰
[۲۰۱۷] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص ۱۴٫۲۵ ۰
[۱۷۳۴] زنان وزایمان* | تخصص ۴٫۵ ۰
[۱۸۶۰] داروسازی بالینی | دکترا ۴٫۵ ۰
[۱۹۲۴] فارماکولوژی | دکترا ۴٫۵ ۰
[۲۰۲۹۵] آلرژی و ایمونولوژی بالینی | فوق تخصص ۴٫۵ ۰
[۱۷۱۰] بیماریهای داخلی* | تخصص ۱۰ ۰
[۲۰۱۱] بیماریهای ریه* | فوق تخصص ۱۰ ۰
[۱۹۲۰] پرستاری* | دکترا ۷٫۲۵ ۰
[۱۴۱۰] پرستاری* | کارشناسی ارشد ۷٫۲۵ ۰
[۱۱۱۰] پرستاری* | کارشناسی ۷٫۲۵ ۰
[۱۵۱۰] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای ۷٫۲۵ ۰
[۱۷۳۳] جراحی عمومی* | تخصص ۷٫۲۵ ۰
[۱۷۲۳] آسیب شناسی | تخصص ۷٫۲۵ ۰
[۲۰۲۴] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص ۷٫۲۵ ۰
[۲۰۲۴۵] گوارش و كبد بالغين | فوق تخصص ۷٫۲۵ ۰

 

 

نــام رشــته امتیـــاز هزینه مجموع
[۱۱۲۹] تكنولوژي پرتودرماني | کارشناسی ۹٫۷۵ ۰
[۱۷۱۷] پزشکی هسته ای* | تخصص ۹٫۷۵ ۰
[۱۱۱۲] تكنولوژي پزشكي هسته اي | کارشناسی ۹٫۷۵ ۰
[۱۴۱۲۹] رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی) | کارشناسی ارشد ۹٫۷۵ ۰
[۱۱۲۸] رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی) | کارشناسی ۹٫۷۵ ۰
[۱۴۶۱] راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي | کارشناسی ارشد ۹٫۷۵ ۰
[۱۴۳۴] فيزيك پزشكي | کارشناسی ارشد ۹٫۷۵ ۰
[۱۹۳۰] فیزیک پزشکی | دکترا ۹٫۷۵ ۰
[۱۰۲۸] تكنولوژي پرتودرماني(راديوتراپي) | کاردانی ۷ ۰
[۱۰۲۶] تكنولوژي پزشكي هسته اي | کاردانی ۷ ۰
[۱۴۶۷۵] فناوري تصويربرداري پزشكي (MRI) | کارشناسی ارشد ۷ ۰
[۱۴۶۷] تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي (MRI) | کارشناسی ارشد ۷ ۰
[۱۰۲۰] تكنولوژي پرتوشناسي(راديولوژي) | کاردانی ۷ ۰

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>